Privacyverklaring

Belle Weddings is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens
Belle Weddings
Johannes Huslaan 156
1216RG Hilversum
+31 (0)6 54 97 09 52
info@belleweddings.nl

2. Persoonsgegevens welke verwerkt worden
Belle Weddings verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken.
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer en emailadressen.
– Eventuele dieetwensen en of allergieën
– Lichamelijk beperking
– Bankrekeningnummer
– Trouwdatum

3. Doel en grondslag van het verwerken van persoonsgegevens
Belle Weddings verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om de overeengekomen diensten goed uit te kunnen voeren.
– Het afhandelen van uw betaling.
– U telefonisch of per email te bereiken indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren.
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder het bijhouden van de administratie.

4. Bewaartermijn
Belle Weddings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens betreffende opdrachtgever en onderaannemers: tot 7 jaar na het huwelijk om aan de eisen van de belastingdienst te voldoen.
– Persoonsgegevens betreffende gasten: tot 1 jaar na het huwelijk

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Belle Weddings verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten en/of te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Het draaiboek wordt uitsluitend gedeeld met diegenen die op het huwelijk werkzaam zijn en dit nodig hebben om hun werkzaamheden juist uit te voeren.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, welke gebruikt worden
Belle Weddings maakt gebruik van cookies op haar website, welke uitsluitend bedoeld is ten behoeve van de technische functionaliteit van de website, zodat de website naar behoren werkt, geoptimaliseerd kan worden en uw voorkeursinstellingen onthouden kunnen worden.

7. Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of de gegevens op te vragen voor overdracht. U kunt het verzoek sturen naar info@belleweddings.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Wij adviseren u op deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer zwart te maken ter bescherming van uw privacy.

8. Beveiliging van persoonsgegevens
Belle Weddings neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Isabelle van den IJssel via info@belleweddings.nl.

9. Social Media
Communicatie via verschillende Social Media platforms (WhatsApp, Facebook, Instagram, Linkedin) en het delen van privacygevoelige informatie, is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe Social Media kanalen omgaan met de door u verstrekte data. We raden u aan om de privacyverklaring van deze Social Media kanalen goed door te nemen.

10. Wijzigingen privacy beleid
Belle Weddings behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Deze wijzigingen zullen uitsluitend in een aangepaste versie op de website kenbaar worden gemaakt.